You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Як вибрати вогнегасник?

Здавалося би, що ж тут може бути складного? Хіба вони всі не однакові? На жаль, потрібно звернути увагу на цілий перелік пунктів, аби при потребі не виникало ніяких “сюрпризів”. Для гасіння пожежі в початковій стадії використовуються первинні засоби пожежогасіння. Найбільш розповсюдженими є водяні, порошкові, вуглекислотні та аерозольні вогнегасники. Їх ефективне спрацювання залежить від багатьох факторів: уміння оператора привести його в дію, правильного обслуговування, зберігання, експлуатації та інше.Для початку оберемо потрібний Вам вид.

Порошкові вогнегасники призначені для гасіння займань класів: A (горіння твердих речовин), В1 (горіння рідких речовин, нерозчинних у воді), С (горіння газоподібних речовин.

Вони поділяються на:

  • вогнегасники з порошком класів A, B, C, E — загального призначення, якими можна гасити більшість пожеж
  • вогнегасники з порошком класів B, C, E — загального призначення, обмеженого застосування

Порошковими вогнегасниками (особливо із зарядом класів ABCE) можна успішно гасити майже всі класи пожеж, зокрема й електрообладнання, яке перебуває під напругою до 1000 В. Проте вони не призначені для гасіння займань лужних і лужноземельних металів та інших матеріалів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря.

Газові (вуглекислотні) вогнегасники призначені для гасіння займань на залізничному та міському електротранспорті, пожеж в електроустановках під напругою до 1000 В, займань в музеях, картинних галереях, бібліотеках, архівах, банкових сховищах тощо.

Вони не призначені для гасіння займання речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря (алюмінію, магнію та їхніх сплавів, натрію, калію).

Водяні- використовують для гасіння твердих горючих і тліючих предметів - дерев, вугілля, паперу, текстилю, деяких видів пластику та синтетичних матеріалів.

Водопінні-перекривають повітрю доступ до вогнища. Досить ефективно, але заборонено використовувати для гасіння електроустановок під напругою, а також такі вогнегасники можна зберігати лише при плюсових температурах.

Після того,як обрали- перевірте маркування, зміст технічного паспорту та інструкцію по експлуатації, а найважливіше - наявність сертифіката відповідності. У паспорті заводу повинні бути вказані: загальні відомості про вогнегасник, його тип, технічні характеристики, принцип дії, вказівки по безпеці використання та порядок гасіння пожежі і технічного обслуговування, гарантійні обов’язки виробника.І найважливіше: що включає в себе технічне обслуговування і чи обов’язкова перезарядка вогнегасника кожний рік, навіть якщо він не використовувався? Технічне обслуговування, діагностування, ремонт, опосвідчення, перезарядження — це цілий комплекс операцій з перевірки та забезпечення працездатності вогнегасника для застосування за призначенням, транспортування та збереження або прийняття рішення щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

Вогнегасники, які мають сертифікат відповідності, підлягають технічному обслуговуванню за результатами їх огляду на підприємстві особою, відповідальною за пожежну безпеку, якщо вона виявила:

  • пошкодження або відсутність маркування, пломби чи пристрою блокування на них;
  • наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їхніх корпусах або запірно-пускових пристроях;
  • відсутність робочого тиску в корпусі (для вогнегасників закачного типу).
  • Щодо частоти перезарядки вогнегасника-ДСТУ 4297: 2004 «Технічне обслуговування вогнегасників» визначена періодичність технічного обслуговування порошкових вогнегасників один раз на два роки, а вуглекислотних — один раз на три роки.

    Проте цей документ є доволі спірним у питанні порошкових вогнегасників. Виготовлювач індикаторів до них дає гарантію на індикатор лише на один рік. І буває, що індикатор показує наявність тиску в корпусі вогнегасника (стрілка знаходиться в зеленому секторі), а насправді тиску в корпусі немає через те, що мембрана індикатора вийшла з ладу. Тому технічне обслуговування порошкових вогнегасників потрібно проводити щороку.